جمعه, 04 حوت 1396 -
ویډیو/ تصویر

افغانستان و جهان

چگونگی برخورد حکومت با والیان برکنارشده حاکمیت حکومت را زیر سایه قرار داده است

چهارشنبه, 02 حوت

آگاهان حقوقی میگویند حکومت با والیان برکنار شده قدرتمند و ضعیف یکسان برخورد نمی کند، و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند حکومت با بحران بیشتر عدم حاکمیت و باج طلبی ها روبرو خواهد شد.

درهمین حال برخی والیان سابق می گویند که تنها والیان مربوط به ریاست اجرایئه حکم رئیس جمهور را نمی پذیرند.

این درحالیست که حکومت با بدرقه ، تانک و فیر های هوایی ها توانست والی جدید سمنگان را معرفی کند اما از انتخاب انجنیر محمد داوود به حیث والی بلخ دو ماه میگذرد و حکومت قادر به معرفی وی نشده است.

ظاهرا به نظر می رسد که دست حکومت در معرفی عبدالطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان با زور نظامی همراه بوده است.

عبدالکریم خدام والی برکنارشده سنمگان از مقامش کنار رفت.اما از سوی دیگر عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ با تهدید کردن حکومت هنوزهم بحیث والی به کاراش ادامه میدهد.

سیاست های نرم و جدی حکومت در برابر والیان برکنارشده از جمله عطا محمد نور و عبدالکریم خدام حاکمیت و اتوریته حکومت را زیر سایه قرار داده است.

از دید برخی اگاهان حکومت سیاست دوگانه را در پیش گرفته بالای والی ضعیف حکم اش را عملی می سازد اما در برابر والی قدرتمند عاجز می ماند.

والیان سابق که اکنون همکار حکومت در بخش مطالعات افغانستان استند به این باور اند که حاکمیت حکومت در سطح ولایات و پایتخت با گذشت هر روز به دلیل اختلافات سران حکومت  با مشکل بیشتر مواجه است.

به گفته انها برخی والیان از حکم رئیس جمهور سر پیچی میکنند.

با این حال ارگان محلی هرگونه معامله با جمعیت را در کنار رفتن والی برکنار شده سنمگان رد کرده است.

رئیس جمهور غنی می گوید که هرات را بار دیگر به مرکز تاریخ و فرهنگ جهان مبدل خواهد کرد

منطقه خواهد بود.

در همین حال رئیس جمهور غنی می گوید که با آغاز پروژۀ تاپی، هرات به یک بازار مهم اقتصاد و تجارت مبدل خواهد شد.

غنې وایي هرات ولایت به یوځل بیا پر هغه تاریخي او فرهنګي معیارونه برابري چې له نن څخه یې ۵۰۰ کاله وړاندې درلود.

برای افتتاح کار پروژۀ تاپ در خاک افغانستان تنها دو روز باقی مانده است، اما آمادگی ها از قبل در این ولایت گرفته شده است.

شماری از باشنده گان هرات به همین هدف در ارگ ریاست جمهوری گردهم آمده اند و به هدف حمایت از نظام، بیرقی را با یک ملیون امضا  به رئیس جمهور غنی سپردند.

رئیس جمهور می گوید که برای پیشرفت هرات، گامهای نخست برداشته شده است و تا دو روز دیگر این ولایت شاهد یک پروژۀ بزرگ اقتصادی خواهد بود.

رئیس جمهور همچنان می گوید که افغنستان در حال حاضر، بسوی خود کفایی اقتصادی در حرکت است و هیچگونه مانع در این بخش برایش قابل قبول نیست.

اشرف غنی می گوید که موقعیت افغانستان برای سرمایه گزاری به سطح جهان بی نظیر است و با آغاز پروژۀ تاپی، افغانستان و بخصوص هرات، علاوه بر فرهنگی و اقتصادی شدن به یک بازار بزرگ اقتصاد و تجارت نیز مبدل خواهد شد.

اشرف غنی همچنان از برخی کشورهای همسایه افغانستان خواست که به عوض تضاد روابط شان را به همکاری های اقتصادی مبدل کنند.

گروموف : برای خروج مصون از افغانستان، آنان با احمد شاه مسعود یک تن از قوماندانان جنگجویان، روابط خوبی برقرار کردیم

ین، مطابق به تعهدش، نیروهایش را از افغانستان خارج کرد.

جنرال بوریس گروموف می گوید که نظامیان روسیه برعکس نیروهای امریکایی، که در پایگاه های شان مستقر اند، در شهرهای بزرگ و قریه های کوچک افغانستان جابجا بودند.

گروموف می گوید که ستراتیژی اتحاد شوروی و امریکایی ها در برابر یاغیگری متفاوت است.

به باور گروموف، اتحاد شوروی در جنگ برضد یاغیگری مصروف بود و کسی که به این جنگ نام پیروزی و یا شکست را می دهد، در حقیقت ماهیت عملیات ضد یاغیگری را نمی داند.

در حالی که از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 17 سال سپری می شود و گروه های تروریستی نیز در مقایسه به سال 2001 بیشتر شده است، روسیه، بیست و نهمین سالروز خروج اتحاد شوروی از افغانستان  را تجلیل می کند.

جنرال بوریس گروموف، قوماندان لشکر چهلم قشون سرخ در افغانستان می گوید که یک تصور غلط در رابطه به این جنگ این بود که غرب این جنگ را جنگ میان اتحاد شوروی و افغانستان می خواند در حالی که قشون سرخ به خواست حکوت افغانستان به این کشور رفته بودند.

گروموف می گوید که غرب از این نام برای جلب حمایت و مشروعیت به جنگ مجاهدین استفاده می کرد.

گروموف در رابطه به سقوط حکومت داکتر نجیب الله می گوید که مسکو تا زمانی کابل را کمک می کرد، اما در سال 1992، پس از هم پاشی اتحاد شوروی و سیاست خارجی جدید حکومت یلتسین، این کمکها متوقف شد و حکومت داکتر نجیب الله نیز سقوط کرد.

گروموف می گوید که آنان در زمان خود یک بخش بزرگ افغانستان را در تسلط داشتند و نظامیان روسی برعکس نیروهای امریکایی که در پایگاه های شان مستقر اند، در شهرهای بزرگ و قریه های کوچک افغانستان جابجا بودند.

به باور وی، تبلیغات در رابطه به بی رحمی نیروهای شوروی را کشورهای حامی مجاهدین انجام می دادند زیرا با این کار به آنان کمک، حمایت سیاسی و امکانات دیگر را جلب می کردند.

در سال 2017 میلادی بیش از ده هزار تن افغان در نتیجه جنگ جاری کشته و زخمی شده اند

 

سال 2017 میلادی همانند سال های گذشته سالی خونین بود که به اساس گزارش تازه سازمان ملل در این سال بیش از ده هزار فرد ملکی کشته و زخمی شده اند.

بربنیاد این گزارش سازمان ملل باوجود که 9 درصد تلفات ملکی نسبت به سال 2016 در سال2017 کاهش داشته اما با آنهم 3438 تن کشته و 7015 تن زخمی شده اند که دلیل بلند رفتن تلفات ملکی افزایش حملات انتحاری و انفجاری خوانده می شود.

مسؤول ۶۵درصد از تلفات غیرنظامیان، طالبان و گروه‌های دیگر مخالفت دولت گفته شده‌اند که ۴۲ درصد طالبان مسلح، ۱۰درصد گروه داعش، ۱۳درصد گروه‌های دیگر ضد دولت، ۱۶درصد نیروهای دولتی، ۲درصد نیروهای خارجی و ۱درصد نیروهای طرفدار دولت دانسته شده‌اند.

دراین گزارش آمده‌است که در سال ۲۰۱۷میلادی، ۲۹۷غیرنظامی در حمله‌های هوایی نیروهای افغان و خارجی جان باختند و۳۳۶ تن دیگر زخم برداشته‌اند که یک افزایش هفت درصدی را در مقایسه به آمار سال ۲۰۱۶میلادی نشان می‌دهد، آماری‌که در جنگ ۱۶ساله ضد هراس‌افگنی، بی سابقه بوده‌است.

با این حال، ۳۵۹ زن در سال ۲۰۱۷میلادی کشته شدند و ۸۶۵ زن دیگر زخم برداشته‌اند که این آمار، یک افزایش پنج‌درصدی را نشان می‌دهد.

درحالیکه حکومت افغانستان پاکستان را در عقب حملات انتحاری و تمویل جنگجویان متهم میکند اما نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید که تا اکنون شواهد متقاعد کننده علیه پاکستان نزد انان وجود ندارد.

همزمان با این نهاد های امنیتی میگوید امار که انان بدست دارند مسوولیت کم تری تلفات متوجه نیرو های افغان بوده است، زیرا انان در پیشبرد جنگ و خنثی سازی حملات گروهی جنگجویان دقت و احتیاط کرده اند اما جنگجویان به هیچ اصول با راندازی حملات انتحاری و جاسازی ماین ها تلفات بیشتر به غیر نظامیان وارد کرده است.

 

 

به اساس گزارش سالانه سازمان ملل از وضعیت جنگی افغانستان امار تلفات ملکی در کابل ،ننگرهار هلمند وکندهار بیشتر تکان دهند است که زیرا تنها 500 نفر در حملات گروه داعش در مساجد کشته شده اند.

SP_WEATHER_

°C

کابل

SP_WEATHER_
Humidity: %
SP_WEATHER_

°C

کندهار

SP_WEATHER_
Humidity: %
SP_WEATHER_

°C

هلمند

SP_WEATHER_
Humidity: %
SP_WEATHER_

°C

مزار شریف

SP_WEATHER_
Humidity: %
SP_WEATHER_

°C

هرات

SP_WEATHER_
Humidity: %
۱۸.۱۰ افغانی
ریال سعودی
۹۸.۸۰ افغانی
یک پوند
۷۷.۰۰ افغانی
یک یورو
۶۸.۸۸ افغانی
یک دالر امریکایی
افغانی ۱۸.۷۰ ۱۰۰۰ تومن ایرانی

افغانی۹۲۵

۱۰۰۰ کلدار هندی ۶۱۲ افغانی
۱۰۰۰کلدار
یک افغانی
۱۵.۱۰یوآن