سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

در پنج ماه گذشته، 40 رویدا دخشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

رویداد های خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می یابد و بنظر می رسد که حکومت وحدت ملی، برای محدود نمودن آزادی بیان که دستاورد مهم یک و نیم دهه گذشته شمرده می شود، تلاش می کند.

پس از حملۀ دسته جمعی مخالفان مسلح بر یک رسانۀ خصوصی در کابل، اکنون خبرنگاران افغان، احساس مصونیت نمی کنند و ظاهراً کارمندان رسانه ها، با تهدید هردو طرف دخیل در جنگ، مواجه اند.

اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان می گوید که چهل رویداد خشونت علیه خبرنگاران در پنج ماه گذشته، ثبت شده است اما تلاش می شود تا به این رویداد ها، در هماهنگی با حکومت در وقت معین آن، رسیدگی شود.

این اتحادیه می گوید که رویداد خشونت علیه خبرنگاران از سوی نگهبانان رئیس جمهور گرفته تا پولیس ملی و برخی از مسوولان ولایتی صورت گرفته است.

اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان، رهنمای مصونیت خبرنگاران افغان را پیشکش کرد که در ساحۀ کاری، در آن مشوره های لازم برای خبرنگاران، پیشنهاد شده است.

در این رهنما، به خبرنگاران برای بدست آوردن کمکهای لازم در هنگام جنگ، تظاهرات و حالات خطرناک دیگر، رهنمای لازم صورت گرفته است.

اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در حالی از وضعیت خبرنگاران ابراز نگرانی می کند که به تازگی، نگهبانان یکیاز کمیشنران کمیسیون انتخابات و خانم رئیس جمهور دو خبرنگار، لت و کوب شده و وسایل شان ضبط گردیده است.