سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

شرکت مخابراتی ام تی ان، با پانزده شفاخانۀ ولایتی، کمک البسه کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

شرکت مخابراتی ام تی ان، روز یکشنبه با پانزده شفاخانۀ ولایتی، البسه کمک کرد و این کمکهایش را به وزارت صحت عامه سپرد.

مسوولان این شبکه می گویند که تلاش می کنند تا در هماهنگی با وزارت صحت عامه، کمکهای شان را به ولایات دیگر نیز گسترش بدهند و با مردم بی بضاعت کمک نمایند.

این نزدیک به یک هزار بستۀ کمک برای بسترهای شفاخانه های ولایتی آماده شده است که به گفتۀ مسوولان، بار دیگر افزایش خواهد یافت.

مسوولان وزارت صحت عامه نیز بر ادامۀ این کمکها تأکید می کنند و از تاجران و نهادهای خیریه می خواهند تا به عوض خارجی ها در بخش کمک با مردم، خود دست به کار شوند. 

مسوولان شبکۀ مخابراتی ام تی ان می گویند که پیش از این، به بیشتر از پنجصد محصل افغان، سهولت بورسیه ها را فراهم کرده اند و از طریق امبولانس های سیار، خدمات رایگان صحی را به مردم عرضه نموده اند.