سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

باشنده گان ولسوالی کامۀ ننگرهار، برای اخلال گران امنیت، مجازات تعیین کرده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

اینجا، منطقۀ نسبتاً امن میتاخیل ولسوالی کامۀ ولایت ننگرهار است.

بزرگان قومی، خانۀ فردی را به آتش می کشند که در رویداد آدم ربایی دست داشته است.

آنان می گویند که اقوام ساکن در این ولسوالی فیصله کرده اند که خانه های آنعده از باشنده گان این ولسوالی را به آتش می کشند که در صفوف جنگجویان مسلح و یا هم گروپ های آدم ربایی فعالیت می کنند و خود شان را به حکومت می سپارند.

بزرگان قومی می گویند که بر اساس توافقنامه های شان، امنیت را در این ولسوالی تأمین کرده اند و بیشتر باشنده گان ولسوالی کامه که در پُست های بلند حکومت ایفای وظیفه می کنند، بدون کدام ترس و هراسی به این ولسوالی رفت و آمد میکنند.

از سوی دیگر، ولسوال کامه می گوید که اقوام ساکن در ولسوالی کامه، با توافقنامه های قومی امنیت را در این ولسوالی تأمین کرده اند.

وی می گوید که در نتیجه این توافقنامه ها اکنون ولسوالی کامه به شهر و محل تفریح مبدل شده است و مردم از بخشهای مختلف کشور برای میله و تفریح به این ولسوالی می آیند.

کامه در فاصله بیست کیلومتری مرکز ننگرهار واقع شده است که نزدیک به چهارصد هزار نفوس دارد و 53 شوراوی قومی، تمامی مشکلات مردمی را در این ولسوالی حل کرده اند.