سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

عالمان دین: فیصله رئیس جمهور امریکا در رابطه به بیت المقدس، غیر قابل تطبیق است PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

پس از به رسمیت شناختتن بیت المقدس به حیث پایتخت رسمی اسرائیل از سوی رئیس جمهور امریکا، مسلمانان افغان و جهان، در برابر این فیصله، واکنش نشان دادند.

پس از تظاهرات گسترده در کابل و ولایات، اکنون اعضای شورای علمای افغانستان و عالمان دین گردهم آمده اند تا در رابطه به بیت المقدس، که نخستین قبلۀ مسلمانان جهان است، موقف دونالد ترمپ را محکوم کنند و این تصمیم را غیر عملی بخوانند.

آنان می گویند که امریکا با قضایای حقوق بشری برخورد دوگانه می کند و موقف اخیر دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، هیچگاهی عملی نخواهد شد.

آنان مسأله فلسطین را وابسته به جهان اسلام می خوانند و می گویند که رئیس جمهور امریکا اگر در موقف اخیرش تغییر نیارد، این مسأله سبب بی ثباتی های بیشتر خواهد شد.

آنان از تمام افغانها می خواهند تا تظاهرات شان را به گونۀ مسالمت آمیز انجام بدهند.

عالمان دین در حالی بر موقف رئیس جمهور امریکا در قبال بیت المقدس انتقاد می کنند که به تازگی، مصر به پانزده عضو شورای امنیت، قطعنامه یی را سپرد که در آن هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت بیت المقدس غیر قانونی خوانده شده است و قرار است روز دوشنبه، در نشست این شورا، برای صدور قطعنامه در این مورد، رأی گیری صورت گیرد.