يكشنبه, 29 ميزان 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
346  52.7%
مبارزه با فساد اداری
132  20.1%
گفتگوهای صلح
114  17.4%
اقتصادسازی
64  9.8%

تعداد رای دهندگان  :  656
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  سه شنبه 10 ميزان 1397 ساعت 11:10