يكشنبه, 28 اسد 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
339  53.1%
مبارزه با فساد اداری
129  20.2%
گفتگوهای صلح
108  16.9%
اقتصادسازی
62  9.7%

تعداد رای دهندگان  :  638
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  يكشنبه 28 اسد 1397 ساعت 04:04