سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

یک شاروال در غرب جرمنی که در رابطه به مهاجرین نظر مثبت دارد مورد حمله قرار گرفته است. PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

بر "اندریس هولستین" شاروال التینا در یک هوتل با استفاده از چاقو حمله شده است اما وی از این حمله جان سالم بدر برده است.

بر اساس گزارشها، وی در شهر اش به پناهجویان بیشتر از حدی که تعیین شده بود، پناه داده است.

منابع امنیتی گفته اند که ممکن این حمله بر هولستین به دلیل اختلافات سیاسی بوده باشد.