چهارشنبه, 03 دلو 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

گروه داعش در افغانستان و منطقه با مقاوت شدید گروه های دیگر مواجه خواهد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

پس از آنکه مولوی عبدالرحیم مسلم دوست یکی از مقامات پیشین طالبان با ابوبکر البغدادی رهبر دولت اسلامی بیعت کرد و با وی تعهد همکاری در افغانستان و پاکستان را نمود، تحلیلگران این موضوع را از زاویه دیگری بررسی می کنند.


آنها می گویند که برای فعالیت گروه دولت اسلامی در اینجا زمینه اندک موجود است؛ زیرا این گروه خود را از طالبان و گروه های دیگر متفاوت می خواند و آنها را نمی پذیرد. و هم چنان در مقابل ملا محمد عمر، رهبر آنها خلیفه دیگری را تعیین کرده است، بناءً با مقاومت شدید آنها روبرو خواهد شد:


به گفته آنها شخصی که بنام عبدالرحیم مسلم دوست با دولت اسلامی پیوسته است، با طالبان افغان روابط ندارد، بلکه عضو طالبان سلفی پاکستان است که راه مشابه با داعش را تعقیب می کنند.


از سویی هم تحلیلگران امور به این باور اند که اگر داعیش در افغانستان و منطقه رخنه کند و حمایت مردم را جلب نماید، روند مبارزه با تروریزم پیچیده تر خواهد شد  و موانع جدی را در برابر صلح و ثبات ایجاد کرده می تواند.


در حالیکه گفته می شود که داعش از سوی حلقات استخباراتی جهت بر آورده شدن اهداف بزرگی در منطقه و جهان ایجاد شده است، که طالبان و گروه های دیگر از بر آوردن آن ناکام ماندند.