در ولایت سرپل شش هزار خانواده در نتیجه جنگ از خانه های شان بیجا شده اند چاپ
nasim   

از یک هفته به این سو در قریۀ تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل میان نیروهای افغان و طالبان مسلح، جنگهای شدیدی جریان دارد که در نتیجۀ آن، صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

باشنده گان سرپل در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفتند که باشنده گان قریۀ تبر به مرکز سرپل و برخی ولایات شمالی دیگر کوچ کرده اند که در حال حاضر، در شرایط دشواری بسر می برند.

در همین حال، آنان می گویند که در کنار خسارات مالی و جانی جنگ، در نتیجۀ سردی هوا نیز شماری زیادی از زنان و کودکان جان باخته اند.

آنان همچنان ادارۀ محلی ولایت سرپل را به همکاری با طالبان مسلح متهم می کنند و می گویند که از یک هفته به این سو، طالبان مسلح خانه های آنان را به آتش می کشند اما در برابر این گروه، اقدام نمی شود.

از سوی دیگر، آنان از فعالیت گروه داعش نیز در این ولایت خبر می دهند و می افزایند که در حال حاضر، این گروه مصروف تقویت صفوف جنگجویانش می باشد.

باشنده گان سرپل از حکومت می خواهند که برای سرکوبی جنگجویان مسلح، عملیات هوایی و زمینی انجام بدهد و در کنار آن، یک سلسله مواد ابتدایی به شمول مواد غذایی را با خانواده های بیجاشده، کمک کند.