دوشنبه, 26 قوس 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

نگرانی ولسی جرگه در رابطه به ثبات سیاسی PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 20 سرطان

معاون اول ولسی جرگه می گوید که ایجاد موانع در برابر بازگشت جنرال دوستم به افغانستان، کار غیر قانونی است.

همایون همایون می گوید که نگه داشتن معاون اول رئیس جمهور در خارج از افغانستان کار غیر قانونی است و هیچ کسی نمی تواند جلو آمدن وی به کشور را بگیرد.

در همین حال، برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه، نشست سعودی در رابطه به صلح و نشست های مشابه دیگر را نمایشی می خوانند و می گویند تا زمانیکه، بر منابع حمایت گروه های جنگجو فشار وارد نگردد، صلح در افغانستان تأمین نمی شود.

نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه، بر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، بدتر شدن وضعیت امنیتی چندین ولایت و برگشت جنرال دوستم به کشور می چرخید.

در حالیکه هواداران جنرال دوستم، هر روز در شمال افغانستان خواهان برگشت وی به کشور اند، معاون اول ولسی جرگه می گوید که جنرال دوستم باید بدون کدام قید و شرط به کشور برگردد.

همایون همایون می گوید که ایجاد موانع در برابر برگشت جنرال دوستم کار غیر قانونی است و هیچ کس نباید جلو آمدن وی را بگیرد.

در بحث آزاد ولسی جرگه، شماری از وکیلان نشست عربستان سعودی بدون حضور طالبان مسلح را غیر موثر می خوانند و می گویند که عربستان، کمکهای مالی اش را بر آنعده کشورهای منطقه متوقف سازد که جنگ را جاری نگه داشته اند.

اما برخی از اعضای دیگر جرگه، این گونه نشست ها را پروژه یی می خوانند و می گویند که این گونه تلاشها نمی تواند، بر صلح افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد.

در همین حال، اعضای ولسی جرگه، از افزایش نا امنی ها در برخی ولایات ابراز نگرانی می کنند و می گویند که جنگها در شماری از ولایات افزایش یافته و بیشتر ولسوالی ها با سقوط مواجه است که در رابطه به آن باید اقدام جدی صورت گیرد.

در نشست عمومی روز چهارشنبه بار دیگر، در رابطه به تظاهرات اخیر در شمال افغانستان اظهاراتی صورت گرفت و تأکید شد تا هیأت برای بررسی ادعاهای وارد شدن تلفات به تظاهر کننده گان، فرستاده شود.