دوشنبه, 26 قوس 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

وکیلان: شاروال کابل به څارنوالی معرفی خواهد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 20 سرطان

کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه میگوید، شاروال کابل را بخاطر خلاف کاری هایش به څارنوالی معرفی خواهد کرد.

اعضای این کمیسیون میگویند، احداث یک سرک در منطقه دشت برچی شهر کابل که به اثر آن 250 باب منزل مسکونی تخریب میشود خلاف ماستر پلان شهری است و شاروال کابل بخاطر احداث این پروژه پول اخذ کرده است.

تلاش کردیم تا در زمنیه نظری از شاروالی کابل رانیز داشته باشیم اما انان حاضر به ابراز نظر این مورد نشدند.

کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه میگوید، اسناد وادعاهای باشنده های منطقه دشت برچی کابل را با خود دارند که نشان میدهند شاروالی کابل یک سرک را در این منطقه خلاف قانون و ماستر پلان شهری قراراست احداث کند.

این کمیسیون میگوید، شاروال کابل بخاطر اجرای این پروژه پول اخذ کرده و قرار است بر اثر این پروزه 205 باب منزل مسکونی ویران شود.

کمیسیون تفتیش مرکز ولسی جرگه میگوید، از یک طرف شاروالی کابل حاضر به پاسخگویی به سئولات نیست وازطرف دیگر به نشت این کمیسیون حاضرنمیشود و همچنان قیمت منازلی که بر اثر این پروژه ویران میشود را نمپردازد.

کمیسیون تفتیش مرکزی میگوید به خاطر کارکردهای فراقانونی شاروال کابل و حضور نیافتن در جلسات کمیسیون های شورای ملی قرار است وی به څارنوالی معرفی کنند.

این درحالیست که کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه میگوید ، باشنده های منطقه دشت برچی کابل حاضرند تا به محکمه ثابت سازند که شاروال کابل بخاطر این پروژه پول اخذ کرده است.

خواستیم دراین مورد نظری از شاروالی کابل را نیز داشته باشیم اما باتماس های مکرر انها حاضر نشدند تا در مورد ابراز نظر نمایند.