دوشنبه, 26 قوس 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

روند ثبت نام در بیست ولایت برای هفت رو دیگر تمدید شد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 20 سرطان

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام را در بیست ولایت تمدید کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند ثبت نام در این ولایات با تأخیر آغاز شده بود و در این مدت، تمام مردم ثبت نام نکرده بودند و به همین دلیل، روند ثبت نام تا تاریخ 27 سرطان تمدید گردید.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیتۀ نظارت بر رسانه ها را نیز ایجاد کرد که در آن، تخطی های انتخاباتی بررسی می گردد.

هرچند، اعضای شورای ملی و اداره های ناظر بر انتخابات، سطح اشتراک مردم در روند ثبت نام را کم می خوانند اما کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد ثبت نام کننده گان را نزدیک به 9 ملیون تن می خواند.

کمیسیون انتخابات می گوید که به دلیل برخی مشکلات و شکایات مردم، روند ثبت نام را در 20 ولایت کشور برای هفت روز دیگر نیز تمدید کرده است.

مسوولان می گویند که این مدت، برای آنانی که ثبت نام نکرده اند، زمان کافی است.

کمیسیون انتخابات می گوید که به زودی، روند ثبت نام نیروهای امنیتی و محابس را نیز آغاز می کند تا آنان نیز در انتخابات اشتراک کنند.

از سوی دیگر، در حالی که تا هنوز سرنوشت ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات روشن نیست، مسوولان می گویند که هفتۀ آینده فرد جدیدی، برای این کرسی معرفی خواهد شد.

کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه، کیمته رسانه ها برای این کمیسیون را ایجاد و اعضای آنرا اعلام کرد.

مسوولان این کمیته می گویند که این کمیته در زمان انتخابات از رسانه ها نظارت خواهند کرد.

کمیسیون انتخابات در حالی روند ثبت نام را در چند ولایت تمدید می کند که به گفتۀ اعضای شورای ملی، مردم در بیشتر ولایات کشور از اشتراک در انتخابات محروم اند و تا هنوز، تعداد اندکی از افراد برای انتخابات ثبت نام کرده اند.