يكشنبه, 25 قوس 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

تظاهر کننده گان خواهان استعفای رییس جمهور غنی شدند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 20 سرطان

تظاهرات هواداران نظام الدین قیصاری در شمال کشور وارد نهمین روز خود شد .

ده تظاهر کننده روز چهار شنبه در ولایات جوزجان و فاریاب به جاده های عمومی برآمدند و خواهان استعفای رییس جمهور شدند و برخی دیگر از تظاهر کننده گان شاهر کابل _ مزار را در منطقه سالنگ برای چندین ساعت به روی ترافیک مسدود کردند .

هر چند تظاهر کنندگان خواهان رهایی نظام الدین قیصاری از بند شدند اما گفته میشود که حکومت با استفاده از تظاهرات آغاز شده در شمال کشور زمینه را برای برگشت جنرال دوستم فراهم سازد .

 

پس از گرفتاری نظام الدین قیصادری نماینده خاص جنرال دوستم در بخش خیزش های مردمی در شمال افغانستان دامنه تظاهرات با گذشته هر روز گسترده تره میشود .

روز چهار شنبه ده ها تظاهر کننده در ولایات جوزجان و فاریاب در نهمین روز به سرک  های عمومی برآمدند و خواهان رهایی نظام الدین قیصاری ، برگشت جنرال دوستم و استعفای رییس جمهور شدند .

تظاهر کنندگان میگویند ؛ حکومت وحدت ملی عمدآ زمینه تقابل میان اقوام را به میان می آورد و هشدار میدهند اگر حکومت خواست های آنان را نپذیرد آنان به نهاد های بین المللی مراجعه خواهند کرد .

تظاهر کنندگان ولایت جوزجان با صادر کردن یک قطعنامه تقاضا هایشان را به حکومت پیشکش کردند

اما شماری از آگاهان تظاهرات آغاز شده از سوی هواداران نظام الدین قیصاری را از منظر دیگر می بینند و میگویند ؛ حکومت با استفاده از این تظاهرات میخواهد زمینه برگشت جنرال دوستم را در آستانه انتخابات برابر کند .

روز گذشته سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در ترکیه با جنرال دوستم دیدار کرد و برگشت وی به کشور را مهم خواند .

 

هر چند حکومت افغانستان میگوید ؛ که برای حل مشکلات ایجاد شده در شمال کشور یک هیات با صلاحیت به فاریاب فرستاده است اما چنین به نظر میرسد که حکومت از تظاهرات آغاز شده به نفع خود استفاده میکند .