دوشنبه, 26 قوس 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

عالمان دین: جنگ جاری در افغنستان، خلاف اصول اسلامی است PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 20 سرطان

در نشست عالمان دین در عربستان سعودی فیصله شد که جنگ جاری در افغنستان در تصادم با اصول اسلام است.

عالمان دین افغانستان و جهان اسلام در روز دوم نشست شان درابطه به صلح و جنگ جاری در افغانستان در جده، با نشر قطعنامه یی گفتند که دولت افغانستان یک دولت اسلامی است، مردم این کشور مسلمان اند و کشتن آنان ناروا است.

بر اساس اعلامیه یی که از حرم شریف مکۀ مکرمه نشر شده آمده است که ریختن خون مسلمان، حرام است و آنچه که در افغانستان جریان دارد و در نتیجۀ آن هر روز انسانهای بیگناه کشته می شوند، اعمالی در تصادم با اصول و اساسات  اسلام است.

در روز اخیر نشست عالمان دینی در عربستان سعودی، فیصله شد که جنگ جاری در افغانستان، در تصادم با اصول اسلامی است.

عالمان دینی افغانستان و جهان اسلام در جده، در روز دوم نشستی در رابطه به صلح افغانستان، با صدور اعلامیه یی گفتند دولت افغانستان یک دولت اسلامی است، مردم این کشور مسلمان اند و کشتن آنان ناروا است.

بر اساس اعلامیه یی که از حرم شریف مکۀ مکرمه نشر شده آمده است که ریختاندن خون مسلمان حرام است و آنچه که در افغنستان جریان دارد و در نتیجۀ آن هر روز انسانهای بی گناه کشته می شوند، اعمالی برخلاف اصول و اساسات اسلامی است.

در این قطعنامه آمده است که جنگ جاری در افغانستان برخلاف اتحاد جامعه اسلامی و مصونیت آن است.

بر اساس این قطعنامه، عالمان دینی جهان اسلام از کشورها، سازمانها و قشر فکری مسلمانان می خواهند تا نقش مثبت شان را در بخش تأمین صلح و ثبات در افغانستان بازی کنند و از تمام امکانات و نفوذ شان برای رسیدن به این هدف، استفاده کنند.

در این قطعنامه همچنان جنگ جاری در افغانستان محکوم شده از تمامی جناح ها خوناسته شده است تا به امر خداوند تسلیم شده، جنگ را متوقف سازند و با برادران خود صلح کنند و آتش افروخته شدۀ این فتنه را خاموش کنند.

از سوی دیگر، شاه عربستان سعودی در ملاقاتش با عالمان دینی افغانستان، خواهان پایان یافتن جنگ جاری در افغانستان شده است.

این در حالی است که طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفته اند که اگر عالمان دینی سعودی جنگ جاری در افغانستان را ناروا اعلام کنند، ثابت خواهد شد که آنان نیز متحدان امریکا اند.