سه شنبه, 26 سنبله 1398 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
421  52%
گفتگوهای صلح
157  19.4%
مبارزه با فساد اداری
151  18.7%
اقتصادسازی
80  9.9%

تعداد رای دهندگان  :  809
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  يكشنبه 24 سنبله 1398 ساعت 16:28