دوشنبه, 11 حمل 1399 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
444  51.3%
گفتگوهای صلح
175  20.2%
مبارزه با فساد اداری
162  18.7%
اقتصادسازی
84  9.7%

تعداد رای دهندگان  :  865
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  يكشنبه 03 حمل 1399 ساعت 08:41