پنجشنبه, 06 قوس 1399 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
459  51.2%
گفتگوهای صلح
185  20.6%
مبارزه با فساد اداری
167  18.6%
اقتصادسازی
85  9.5%

تعداد رای دهندگان  :  896
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  سه شنبه 04 قوس 1399 ساعت 09:26