يكشنبه, 06 دلو 1398 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
435  51.4%
گفتگوهای صلح
171  20.2%
مبارزه با فساد اداری
158  18.7%
اقتصادسازی
82  9.7%

تعداد رای دهندگان  :  846
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  يكشنبه 29 جدي 1398 ساعت 13:31