دوشنبه, 03 عقرب 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
480  50.8%
گفتگوهای صلح
203  21.5%
مبارزه با فساد اداری
169  17.9%
اقتصادسازی
93  9.8%

تعداد رای دهندگان  :  945
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  چهارشنبه 28 ميزان 1400 ساعت 10:30