چهارشنبه, 03 دلو 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
امنیت و ثبات
358  52.3%
مبارزه با فساد اداری
137  20%
گفتگوهای صلح
119  17.4%
اقتصادسازی
70  10.2%

تعداد رای دهندگان  :  684
نخستین رای  :  شنبه 17 عقرب 1393 ساعت 12:06
آخرین رای  :  دوشنبه 01 دلو 1397 ساعت 06:40