ایچ آر مک ماستر" مشاور شورای امنیت ملی امریکا، به ملاقات رئیس جمهور امریکا با رهبر کوریای شمالی خوشبین است چاپ
اطاق خبر   

سه شنبه, 22 حوت

وی برای ارائه معلومات در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل، شب سه شنبه در نشست این شورا اشتراک کرد.

مک ماستر به شورای امنیت سازمان ملل گفت که فشارهای امریکا برای خلع سلاح نمودن پیونگ یانگ از سلاح های اتومی، جریان خواهد داشت.