در نتیجه یک حمله انتحاری در پاکستان بیش از سی تن کشته و زخمی شدند چاپ
kabulnews   

پنجشنبه, 24 حوت

یک حمله کننده انتحاری شب چهار شنبه مواد بسته بر بدن اش را در نزدیکی یک پوسته پولیس در شهر لاهور پاکستان منفجر کرد که در نتیجه آن 9 تن کشته و  25 تن دیگر زخمی شدند .

مسوولان محلی میگویند که در این حمله پنج پولیس پاکستان نیز کشته شده است .

چهار شنبه یک حمله کننده انتحاری پوسته پولیس پاکستان را در شهر لاهور این کشور هدف قرار داد . مقام های پولیس میگویند که یک مهاجم انتحاری مواد بسته بر بدن اش را زمانی در نزدیکی یک پوسته پولیس منفجر کرد که نیرو های پولیس در حال تبدیل شفت کاری شان بودند .

مقام های محلی میگویند که در این حمله 9 تن به شمول پنج پولیس کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند .

مقام های پولیس میگویند که این حمله در نزدیکی یک مراسم مذهبی رخ داده است که در آن نزدیک به هشتاد هزار نفر حضور داشتند .

محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان با فرستادن پیام به رسانه ها مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است .