مردم روسیه، روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشتراک کردند چاپ
اطاق خبر   

يكشنبه, 27 حوت

این انتخابات میان "ویلادمیر پوتین" و هفت نامزد دیگر بر سر کرسی ریاست جمهوری برگزار شده است.

نتایج ابتدایی این انتخابات تا چند ساعت دیگر پس از پایان یافتن روند رأی گیری، اعلام خواهد شد.

کمیسیون انتخابات مرکزی روسیه می گوید که در انتخابات سال جاری، تعداد بیشتری از مردم در مقایسه به سال 2012 سهم گرفته اند.