نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان به ده سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم به مجازات شد چاپ
اطاق خبر   

جمعه, 15 سرطان

روز جمعه محکمه ضد فساد اداری نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان را به اتهام فساد مالی به ده سال حبس و دختر وی مریم نواز را به هفت سال زندان و همچنین داماد وی را به یک سال حبس محکوم به مجازات کرد .

محکمه همچنان فیصله کرد که نواز شریف هشت میلیون و دختر وی دو میلیون پوند جریمه نقدی نیز پردازند و همچنان تمامی دارایی های آنان ضبط گردد  . قاضی محکمه درخواست نواز شریف مبنی به تعویق انداختن فیصله محکمه تا زمان برگشت وی به پاکستان  را رد  کرد .

نواز شریف در حال حاضر به دلیل بیماری صحی خانمش در لندن به سر میبرد .