اعلام تعرفه متقابل 60 ملیارد دالری چین بر واردات امریکایی چاپ
اطاق خبر   

شنبه, 13 اسد

وزارت خارجه چین می گوید که این اقدام، حق قانونی و مشروع بیجینگ است.

حکومت چین، از وضع تعرفه متقابل بر واردات ایالات متحده به ارزش 60 ملیارد دالر، دفاع کرد.

وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است که حکومت این کشور حق قانونی و مشروع دارد تا از منافع اش دفاع کند.

این اظهارات را وی در حاشیه نشست آسیان در سنگاپور بیان کرده است که در این نشست، همتای امریکایی وی نیز اشتراک کرده است.

بیجینگ وضع تعرفه های جدید بر واردات ایالات متحده را روز جمعه اعلام کرد.