نن: د غزني مدني فعالان د غزني د حوزوي ټاکنو لپاره د خلکو لاسلیکونه را ټولوي چاپ