شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

شرکت های قرار دادی شهر جدید کابل خواهان آغاز زود هنگام کار هستند PDF چاپ نامه الکترونیک
kabulnews   


بیشتر از یکسال میشود قرار دادی های شهر جدید کابل انتظار فرمان رئیس جمهور برای آغاز کارشهر جدید هستند اما رییس جمهور کرزی فرمان آغاز کار در این شهر را صادر نکرده است.


شهر جديد کابل، يکى از پيشرفته ترين شهرهاى جهان خواهد بود که قرار است در کابل پایتخت افغانستان اعمار شود و ساخت این شهر بیشتر از 30 سال زمان خواهد برد.


رئیس اجرایوی شهر جدید کابل میگوید  با سکتور خصوصی پنج قرار داد را به ارزش 6.5 میلیارد دالر به امضا رسانیده اند وبیشتر از یک سال میشود که کار مطالعات شهر جدید کابل  تکمیل شده است و همه قرار دادی های شهر جدید کابل منتظر آغاز کار در این پروژه وفرمان ریاست جمهوری هستند


مسوولان اداره شهر جديد کابل مى گويند، در اين شهر که  ٣٧٠ هزار جريب مساحت دارد، براى حدود سه ميليون تن، بيش از ٦٠٠ هزار واحد مسکونى ساخته مى شود و در مجموع ١٢٠ قرارداد براى اعمار شهر جديد کابل صورت خواهد گرفت که  ٨٠ ميليارد دالر امريکايى سرمايه گذارى در آن صورت گرفته است.


اداره شهر جدید کابل تفاهمنامه را نیز با وزارت حج و اوقاف به امضا رسانید  که به اساس آن  کار  اعمار اماکن اسلامی به همکاری این وزارت پیش برده خواهد شد .


اداره انکشاف شهرجدید کابل  وضعیت  شهر فعلی کابل را بهرانی توصیف میکند و میگوید  نبود آب و مسکن باشنده گان شهر کابل را تهدید میکند  .


رئیس اجرایوی این شهر میگوید، در حالیکه 640 ملیون متر مکعب آب  در نزدیکی های کابل  همه روز ه ضایع میشود اما  باشنده گان کابل از کمبود آب رنج می برند .