شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

د افغانستان بانک در بخش قرضه دهی برای مردم سهولت فراهم میکند PDF چاپ نامه الکترونیک
kabulnews   

هرچند حکومت افغانستان برای مصونیت قرضه های بانکی، سیستم اعتبارات عامه را ایجاد کرده است اما هنوز هم در این بخش، سهولتهای لازم، فراهم نگردیده و در بیشتر مناطق مردم و سرمایه گزاران کوچک نمیتوانند، قرضه بدست بیاورند.

اکنون، د افغانستان بانک تلاش میکند تا برای حل این مشکل در کنار بانک های تجارتی، نهادهای غیر بانکی قرضه دهی را نیز با سیستم اعتبارات عامه یکجا سازد که به همین هدف، با سه موسسه قرضه های کوچک، قرارداد امضا کرد.

مسوولان میگویند که این کار مشکلات سرمایه گزارانی را حل خواهد کرد که به دلیل نبود اعتبار نمیتوانند در قریه ها و قصبه ها، قرضه های کوچک بدست بیاورند.

این نهادهای قرضه های کوچک غیر بانکی، با داشتن 159 بخش در 19 ولایت کشور، به سرمایه گزاران قرضه های کوچک میدهند.

از سوی دیگر، مسولان نهادهای قرضه های کوچک این سیستم را سودمند می خوانند و میگویند که پس از این در بخش قرضه دهی، هیچ گونه مشکلی نخواهند داشت و بدون ضیاع وقت، در رابطه به آنانیکه قرضه میگیرند، هرگونه معلومات را بدست خواهند آورد.

باوجود اینکه با گذشت هر روز، افغانی ارزشش را در برابر اسعار خارجی از دست میدهد، د افغانستان بانک این موضوع را آنقدر هم جدی نمی خواند.

د افغانستان بانګ چارواکي ډاډ ورکوي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره به خپلې هڅې کړندۍ کړې دي:

مسوولان د افغانستان بانک اطمینان میدهند که برای حفظ ثبات پول افغانی، تلاشهای شان را سرعت خواهند بخشید:

د افغانستان بانک در حالی در رابطه به ثبات پول افغانی اطمینان میدهد که در حال حاضر، این بانک هفته چهار ملیون دالر را از خزانه ، به بازار عرضه میکند که نگرانی های جدی را برانگیخته است.