سه شنبه, 09 قوس 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

برخی از سفارتهای می خواهند عبدالله احمدزی به حیث رئیس کمیسیون انتخابات گماشته شود PDF چاپ نامه الکترونیک
kabulnews   

در حالی که بر مداخلات گستردۀ حکومت در کمیسیون های انتخاباتی انتقاد های جدی وجود دارد، حکومت به تازگی تصمیم گرفته است تا رئیس و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را از وظایف برکنار و به عوض آنان، افراد جدیدی را بگمارد.

یک منبع به شرط عدم افشای هویتش به کابل نیوز گفت که برخی از سفارتهای خارجی و کشورها می خواهند که عبدالله احمدزی، رئیس پیشین دارالانشای این کمیسیون به حیث رئیس جدید و شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس دارالانشای جدید این کمیسیون معرفی شوند.

به باور این منبع، عبدالله احمدزی، خواهان 180 هزار دالر معاش سالانه برای این پُست شده است. منبع می افزاید که حکومت برای رئیس و رئیس دارالانشای فعلی کمیسیون انتخابات، پُست های جدیدی را به سطح معینیت ها در نظر گرفته است.

سرور دوانش معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را فراخوانده بود و گفته می شود که از آنان خواهان تصویب مصوبه یی شده است که بر اساس آن، زمینۀ برکناری نجیب الله احمدزی و امام محمد وریماچ رئیس و رئیس دارالانشای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات مساعد گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات، ملاقات کمیشنران را با سرور دانش تأیید می کند اما می گوید که این ملاقات در رابطه به مسایل مربوط به انتخابات صورت گرفته است:

نهادهای ناظر بر انتخابات و جریانهای سیاسی از مداخله حکومت در کارهای کمیسیون های انتخاباتی، جداً ابراز نگرانی کرده اند.

نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند که سران حکومت وحدت ملی از هر راه ممکن تلاش می کنند تا کمیسیون های انتخاباتی را تحت نفوذ خود نگه دارند و با این کار، انتخابات آینده را به سود خود برگزار کنند:

تلاشها برای آوردن عبدالله احمدزی به ریاست کمیسیون مستقل انتخابات در حالی است که وی و فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، به دلیل انتخابات ناکام و جنجالی پارلمانی سال 1390، با انتقادهای زیاد مردم مواجه شده بودند.