شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواهان اداره موقت است PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

اسماعیل خان که در نشستی به مناسبت هفته شهید در ولایت هرات سخنرانی میکرد گفت ، که انتخابات جاری پر از تقلب و جعل است و بهتر این است که برای جلوگیری از تقلب و بایومتریک انتخابات این روند به تعویق بیفتد و حکومت موققت ایجاد گردد .

اسماعیل خان میگوید ، حکومت وحدت ملی بیشتر از این قابل تحمل نیست و نیاز است که یک نظام عادل به میان آید .

اسماعیل خان قوماندان پیشین جهادی در نشستی که به مناسبت هفتۀ شهید در ولایت هرات برگزار شده بود، بر کارکرد های حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.

اسماعیل خان در این نشست از حکومت خواست تا انتخابات آیندۀ ولسی جرگه را به تأخیر بیاندازد تا جلو تقلب در انتخابات گرفته شود و زمینه برای برگزاری انتخابات بر اساس بایومیتریک فراهم گردد.

اسماعیل خان می گوید که در انتخابات آینده، صد درصد احتمال تقلب وجود دارد و در روند ثبت نام نیز 50 درصد تقلب شده است که به گفتۀ وی راه بهتر این است تا انتخابات به تأخیر بیافتد.

این قوماندان پیشین جهادی می گوید که حکومت وحدت ملی برای یک دورۀ دیگر برای هیچ کسی قابل تحمل نیست.

اسماعیل خان همچنان برای مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر و جلوگیری از بی عدالتی ها، خواهان ایجاد یک ادارۀ موقت برای سه تا پنج سال شد و می گوید که با این کار، عدالت تأمین خواهد شد.

در همین حال، والی هرات می گوید که در انتخابات آینده جلو هرگونه مداخلات گرفته خواهد شد تا بار دیگر، زورمندان و افراد فاسد به شورای ملی راه پیدا نکنند.

اسماعیل خان، قوماندان پیشین جهادی در حالی خواهان ایجاد یک ادارۀ موقت است که پیش از این، اعضای ائتلاف ملی بزرگ افغانستان نیز، خواهان ایجاد ادارۀ موقت برای بیرون رفت از وضعیت جاری شده بودند.