شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

اعضای ولسی جرگه میگویند که دیگر باید قرار داد امنیتی با امریکا لغو گردد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

اعضای ولسی جرگه میگویند ، قرار داد امنیتی با امریکا به هدف بهبود وضعیت امنیتی امضا شده است اما پس از امضای این قرار داد وضعیت بیشتر بحرانی شده و پیش از اینکه وضعیت بیشتر از این بدتر شود باید این قرار داد لغو گردد .

رییس ولسی جرگه نیز بر بازنگری قرار داد امنیتی با امریکا تاکید میکند  .

از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه  با انتقاد حاضر نشدن مسوولان نهاد های امنیتی به نشست استجوابیه خواهان استضاح غیابی آنان شدند .

قرارداد امنیتی با ایالات متحده که در آغاز کار حکومت وحدت ملی امضا شد، پس از آن نه تنها اینکه وضعیت امنیتی در کشور بهبود یافت بلکه برعکس نا امنی ها بطور روز افزون، در سراسر کشور افزایش پیدا کرد.

در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، شمار زیادی از وکیلان بر قرارداد امنیتی با امریکا انتقاد کردند و می گویند از روزی که این قرارداد از سوی حکومت وحدت ملی با ایالات متحده امضا شده است، وضعیت امنیتی افغانستان به عوض بهبود، بحرانی تر شده است تا حدی که افغانستان در حال حاضر، به مرکز رقابت های قدرت های منطقه و جهان مبدل شده است.

وکیلان می گویند که قرارداد امنیتی از ابتدا به خیر افغانستان نبود و اگر بر این قرارداد تجدید نظر نشود ویا هم لغو نگردد، وضعیت امنیتی، بیشتر از این، بدتر خواهد شد.

در همین حال، رئیس ولیس جرگه نیز خواهان تجدید نظر بر قرارداد امنیتی است و می گوید که این موضوع باید در آجندای آینده گرفته شود.

وکیلان همچنان می گویند که پس از قرارداد امنیتی با ایالات متحده، در کنار بدتر شدن وضعیت امنیتی، این قرارداد سبب شده است که روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه نیز تیره شود و این کشور ها را به مداخله در امور افغانستان ترغیب شوند.

از سوی دیگر، ولسی جرگه، مقامهای امنیتی را به دلیل وضعیت بد امنیتی در کشور استجواب کرده بود اما مقامهای امنیتی بنابر برخی دلایل به نشست عمومی ولسی جرگه، حاضر نشدند.

حاضر نشدن مقامهای امنیتی به نشست عمومی ولسی جرگه، خشم برخی از وکیلان را برانگیخت و برخی از آنان خواهان، استیضاح وزیران در غیاب آنان شدند.

ولسی جرگه در حالی خواهان لغو قراردا دامنیتی با ایالات متحده است که پیش از این مشرانو جرگه و برخی از جریانهای سایسی دیگر نیز خواهان لغو قرارداد امنیتی شده اند و این قرارداد را عامل اصلی تمام بدبختی های جاری در افغانستان خوانده اند.