شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

در حمله انتحاری در ولایت ننگرهار 32 تن شهید و 128 تن دیگر زخمی شده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 20 سنبله

این حمله کننده انتحاری افراد را هدف قرار داد که به هدف تظاهرات بر ضد قوماندان پولیس محلی لسوالی اچین گرد هم آمده بودند .

ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید شاید شمار قربانیان این رویداد افزایش یافت .   رییس جمهور غنی و حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور این حمله را تقبیح کرده اند .

حملۀ انتحاری در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار به شمار زیادی از افراد تلفات وارد کرد.

مسوولان محلی ننگرهار می گویند که شماری از باشنده گان ولسوالی مومندره برضد قوماندان پولیس محلی در ولسوالی اچین دست به تظاهرات زده بودند که در میان آنان، حمله انتحاری صورت گرفت.

مسوولان صحی ننگرهار می گویند که در این حمله 32 تن شهید و 128 تن دیگر زخمی شده اند.

اما شاهدان عینی تعداد کشته ها  و زخمی های این رویداد را بیشتر از صد تن می خوانند و می گویند که این حمله بسیار نیرومند بود و در حالی صورت گرفت که تظاهر کننده گان، گردهم آمده بودند.

این حمله انتحاری در میان تظاهر کننده گان در ننگرهار در حالی است که جنگجویان مسلح بر برخی مکاتب در این ولایت نیز حملاتی انجام داده اند اما در این حملات به کسی تلفات وارد نشده است.