شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

گلبدین حکمتیار :انتخابات شورای ولسوالی ها به این دلیل به تعویق افتاد که نصاب لویه جرگه تکمیل نگردد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 20 سنبله

گلبدین حکمتیار در یک نشست خبری بر انتخابات ،  وضعیت جاری امنیتی و سیاسی اظهار نگرانی کرده و میگوید ، که برخی حلقات داخلی و خارجی از برگزاری لویه جرگه هراس دارند و انتخابات شورای ولسوالی ها را به تعویق انداخت .

از سوی دیگر حکمتیار از افزایش عملیات خودسرانه  و هوایی اظهار نگرانی کرده و خواهان متوقف شدن این حملات شد .

در حالی که کمیسیون انتخابات، دلایلی را برای تأخیر انتخابات شوراهای ولسوالی ها پیشکش می کند، رهبر حزب اسلامی می گوید که این انتخابات به دلیل ملحوظات سیاسی، به تعویق انداخته شده است.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، که در رابطه به وضعیت جاری انتخابات در یک نشست خبری سخنرانی می کرد بار دیگر بر کارکردهای حکومت، انتقادهای تندی کرد و حکومت را به مداخلۀ آشکار در امور کمیسیون انتخابات متهم نمود.

گلبدین حکمتیار، در رابطه به تأخیر انتخابات شوراهای ولسوالی ها می گوید که برخی از حلقات داخلی و خارجی انتخابات شوراهای ولسوالی ها را از ترس برگزاری لویه جرگه، به تأخیر انداخته اند.

رهبر حزب اسلامی می گوید که حکومت تلاش می کند تا در انتخابات آیندۀ پارلمانی کسانی را موفق سازد که از حکومت پشتیبانی می کنند و برای ناکامی کسانی تلاش می شود که از نفوذ کامل، برخوردار اند.

گلبدین حکمتیار، در رابطه به خواستهای احزاب سیاسی در پیوند به انتخابات آینده می گوید که برخی خواستهای آنان پذیرفته شده است اما می افزاید که اگر حکومت خواستهای باقی ماندۀ احزاب را نپذیرد، آنان دست به اعتراضات و حرکتهای مدنی خواهند زد.

رهبر حزب اسلامی همچنان، بر عملیات انجام شده از سوی قطعه صفر یک انتقاد می کند و می گوید که در عملیات این قطعه، به شمول کابل در اکثر ولایات، افراد بی گناه، کشته می شوند.

حکمتیار می گوید در هر عملیاتی که به افراد ملکی تلفات وارد می شود، از سوی هر جناحی که باشد باید هرچه زودتر متوقف ساخته شود.

رهبر حزب اسلامی بار دیگر، بر ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و می گوید که ساختار این حکومت در نتیجۀ مداخله خارجی ها بوده است و نماینده گان این دو تیم با گذشت هر روز در نتیجه اختلافات راه های شان را از هم جدا می سازند.