سه شنبه, 09 قوس 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

چین ‌رئیس جمهور آمریکا را به ضربه زدن به سیستم تجارت جهانی متهم کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

جمعه, 18 حوت

این نخستین واکنش رسمی چین به دستور دونالد ترامپ است که برای واردات از کشور های دیگر بر  فولاد ۲۵ و آلمونیم به میزان ۱۰ درصد تعرفه وضع کرده است .

فرمان روز پنجشنبه ترامپ شامل همه کشورهای جهان به جز  و کانادا می‌شود. جاپان و کوریایی جنوبی نیزاز این اقدام آمریکا انتقاد کرده‌اند. وزیر تجارت کوریایی جنوبی از کشورهای جهان خواسته است از آغاز جنگ تجاری خودداری کنند.

اتحادیه اروپا خواستار گفتگو درباره اجرای این دستورشده و کمیشنر امور تجارتی اتحادیه اروپا گفته است در صورت لزوم، این موضوع به سازمان تجارت جهانی ارجاع داده خواهد شد.

دونالد ترامپ دلیل این اقدام خود را حمایت از صنایع فولاد و آلمونیم و رونق بخشیدن به صنایع داخلی آمریکا اعلام کرده است.  پیش از این برخی کشور ها امریکا را به جنگ تجارتی متهم کرده بود .