سه شنبه, 09 قوس 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

ایچ آر مک ماستر" مشاور شورای امنیت ملی امریکا، به ملاقات رئیس جمهور امریکا با رهبر کوریای شمالی خوشبین است PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 22 حوت

وی برای ارائه معلومات در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل، شب سه شنبه در نشست این شورا اشتراک کرد.

مک ماستر به شورای امنیت سازمان ملل گفت که فشارهای امریکا برای خلع سلاح نمودن پیونگ یانگ از سلاح های اتومی، جریان خواهد داشت.