سه شنبه, 09 قوس 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

روسیه در یک اقدام متقابل، به 23 دیپلومات بریتانیوی دستور داده است تا خاک این کشور را ترک کنند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

شنبه, 26 حوت

مسکو همچنان تصمیم گرفته است که دفتر "بریتش کونسل" را نیز در خاکش مسدود کند که در بخش های فرهنگی فعالیت می کند.

حکومت روسیه این اقدامات را پس از آن آغاز کرد که بریتانیا مسکو را در رویداد مرموز مسدود شدن "سرگی سکریپال" مامور استخبارات پیشین این کشور مقصر خواند و به 23 دیپلومات روسی را از خاکش اخراج کرد