دوشنبه, 03 عقرب 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

در رابطه به توافقنامۀ اتومی ایران، بحث های جنجالی تازه آغاز شده است PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 11 ثور

صدراعظم اسرائیل ادعا کرده است که تهران پس از توافقنامۀ اتومی با برخی کشروهای قدرتمند جهان، به برنامۀ اتومی اش ادامه داده است و می خواهد تا سلاح اتومی بسازد.

وی ادعا کرده است که اداره های استخباراتی اسرائیل، در رابطه به این فعالیت های مخفی ایران، هزاران سند را بدست آورده اند.

همزمان با این، وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که رهبران ایران از سالها به این سو در رابطه به برنامه اتومی شان دروغ گفته اند.

اما مقامهای ایرانی این ادعاها را رد کرده اند.