دوشنبه, 03 عقرب 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان به ده سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم به مجازات شد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

جمعه, 15 سرطان

روز جمعه محکمه ضد فساد اداری نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان را به اتهام فساد مالی به ده سال حبس و دختر وی مریم نواز را به هفت سال زندان و همچنین داماد وی را به یک سال حبس محکوم به مجازات کرد .

محکمه همچنان فیصله کرد که نواز شریف هشت میلیون و دختر وی دو میلیون پوند جریمه نقدی نیز پردازند و همچنان تمامی دارایی های آنان ضبط گردد  . قاضی محکمه درخواست نواز شریف مبنی به تعویق انداختن فیصله محکمه تا زمان برگشت وی به پاکستان  را رد  کرد .

نواز شریف در حال حاضر به دلیل بیماری صحی خانمش در لندن به سر میبرد .