دوشنبه, 03 عقرب 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

هشتیمن نشست "سازمان همکاریهای چین و کشورهای عرب" در بیجینگ برگزار گردد PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 19 سرطان

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست توافق کرده است که با کشورهای عرب در مسایل منطقوی، بین المللی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی همکاری می کند.

هردو طرف توافق کردند که برای ادامۀ این همکاری ها و موثریت آن، میکانیزم هایی را ایجاد می کنند.

رئیس جمهور چین در این نشست همچنان بر برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای آغاز دوبارۀ گفتگوهای صلح و حل بحران فلسطین و اسرائیل، تأکید کرده است.