شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

جاپان میخواهد روابط با روسیه را تقویت کرده و توافقنامه صلح را امضا کند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

شینزو ابی صدراعظم جاپان به هدف گفتگو در این مورد با مقامهای روسی به مسکو سفر کرده است .

وی پس از دیدار با پوتین رییس جمهور روسیه به رسانه ها گفته است که روی موضوعات مختلف دوجانبه منطقوی و بین المللی گفتگو کرده است . جاپان بخاطر مالکیت بر برخی جزایر دعوا دارند و پس از جنگ دوم جهانی تا کنون هیچگونه توافق رسمی صلح ندارند .