سه شنبه, 26 وږی 1398 -

Facebook Social Like Box

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟
امنیت او ثبات
362  41.1%
د سولې خبرې اترې
256  29.1%
د اداري فساد مخنیوی
203  23%
اقتصاد جوړونه
60  6.8%

د ر ایه ورکوونکو شمېر  :  881
لومړنۍ رایه  :  شنبه 17 لړم 1393 ساعت 12:00
اخرنۍ رایه  :  شنبه 23 وږی 1398 ساعت 07:48