دوشنبه, 11 وری 1399 -

Facebook Social Like Box

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟
امنیت او ثبات
369  41.2%
د سولې خبرې اترې
260  29.1%
د اداري فساد مخنیوی
206  23%
اقتصاد جوړونه
60  6.7%

د ر ایه ورکوونکو شمېر  :  895
لومړنۍ رایه  :  شنبه 17 لړم 1393 ساعت 12:00
اخرنۍ رایه  :  يكشنبه 10 وری 1399 ساعت 08:06