يكشنبه, 06 سلواغه 1398 -

Facebook Social Like Box

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟

د افغان حکومت لپاره کوم لومړیتوب ټاکئ؟
امنیت او ثبات
368  41.2%
د سولې خبرې اترې
260  29.1%
د اداري فساد مخنیوی
205  23%
اقتصاد جوړونه
60  6.7%

د ر ایه ورکوونکو شمېر  :  893
لومړنۍ رایه  :  شنبه 17 لړم 1393 ساعت 12:00
اخرنۍ رایه  :  يكشنبه 15 مرغومی 1398 ساعت 09:58